Condicions legals

Mitjançant aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquesta WEB propietat de Mapintxo Pernileria accessible en l'adreça d'Internet mapintxo.com, i els usuaris del WEBSITE (a partir d'ara usuaris).
S'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris en aquesta WEB.
En qualsevol cas Mapintxo Pernileria no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges enllaçats des d'aquesta web Site que no depenguin directament del WEB i que no siguin gestionats directament per l'administrador del lloc web
Mapintxo Pernileria podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en aquesta WEB, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això vegi la llum, ni doni peu, en cap reclamació o indemnització, ni impliqui algun reconeixement de responsabilitat.
Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen aquesta WEB i difosos a través d'aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són titular Mapintxo Pernileria o ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.
Queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del web o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigida al públic sense permís exprés de Mapintxo Pernileria.
Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest web estan protegits per la legislació vigent sobre això.

Les cookies són utilitzades habitualment pels servidors web per diferenciar usuaris i per actuar de diferent manera depenent d'aquests.

Un ús de les cookies és identificar-se en un lloc web. Els usuaris normalment s'identifiquen introduint les seves credencials en una pàgina de validació; les galetes permeten al servidor saber que l'usuari ja està validat, i per tant se li pot permetre accedir a serveis o realitzar operacions que estan restringides a usuaris no identificats.

Altres llocs web utilitzen les cookies per personalitzar el seu aspecte segons les preferències de l'usuari. Els llocs que requereixen identificació sovint ofereixen aquesta característica, encara que també està present en altres que no la requereixen. La personalització inclou tant presentació com a funcionalitat.

Les galetes s'utilitzen també per realitzar seguiments d'usuaris al llarg d'un lloc web. El seguiment en un mateix lloc normalment es fa amb la intenció de mantenir estadístiques d'ús, mentre que el seguiment entre llocs normalment s'orienta a la creació de perfils d'usuaris anònims per part de les companyies de publicitat, que després es faran servir per orientar campanyes publicitàries (decidir quin tipus de publicitat utilitzar) basades en perfils d'usuaris.